• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

วัคซีนเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันแข็งแรงสมวัย

  • หน้าหลัก
  • วัคซีนเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันแข็งแรงสมวัย
วัคซีนเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันแข็งแรงสมวัย
 

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาสุดคุ้ม ปี 2563


วัคซีนพื้นฐานตามกำหนดกระทรวงสาธารณสุข
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก C1 (2-12 เดือน) ราคาพิเศษ 6,500 บาท
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก C2 (4-12 เดือน) ราคาพิเศษ 4,500 บาท
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก C3 (13-24 เดือน) ราคาพิเศษ 4,200 บาท

การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามวัย เพื่อป้องกันโรคร้ายและเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริมตามอายุ

"แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ราคาสุดคุ้ม ปี 2563"
วัคซีนพื้นฐานตามกำหนดกระทรวงสาธารณสุข
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก C1 (2-12 เดือน) ราคาพิเศษ 6,500 บาท
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก C2 (4-12 เดือน) ราคาพิเศษ 4,500 บาท
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก C3 (13-24 เดือน) ราคาพิเศษ 4,200 บาท

วัคซีนเสริม
o Prevnar13 (2-15 เดือน) ราคาพิเศษ 10,400 บาท
o Rotarix 2 dose (2-4 เดือน) ราคาพิเศษ 2,200 บาท
o Rotarix 3 dose (2-6 เดือน) ราคาพิเศษ 2,400 บาท
โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย จากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย http://www.pidst.or.th/A694.html

ปรึกษาและนัดหมายแพทย์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
https://www.theptarin.com
02-348-7000
Line : @theptarin02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours