• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรแกรมตรวจสุขภาพคนเรือ

แพทย์ตรวจคนประจำเรือ พ.ญ.นพรัต ทองภู

ตารางออกตรวจ
อังคาร 8.00-20-00 น. ,พุธ 12.00-20.00 น. ,พฤหัส 08.00-12.00 น. ,ศุกร์ 08.00-20.00 น. ,เสาร์ 08.00-16.00 น.

ก่อนเข้ารับบริการ กรุณาติดต่อ เพื่อนัดหมายแพทย์ โทร 02-348-7000
ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
การตรวจสุขภาพก่อนการทำงานถือเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อประเมินความพร้อมในการปฎิบัติงาน โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ทำงานบนเรือ และต้องใช้ชีวิตอยู่ห่างจากชายฝั่งเป็นระยะเวลานาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอาจทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตได้ การตรวจสุขภาพคนประจำเรือจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึง  ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้การตรวจดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที

การเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพคนประจำเรือ
  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม (น้ำเปล่าดื่มได้) อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
  • งดการอยู่ในที่เสียงดังก่อนการตรวจ 24 ชั่วโมง และหากมีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นหรือการได้ยินให้พกติดตัวมาด้วย

เอกสารสำคัญที่มีข้อมูลยืนยันตัวบุคคล ผู้รับบริการต้องนำมาในวันตรวจ
  1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  2. เลขที่หนังสือเดินทาง
  3. เลขที่หนังสือคนประจำเรือ
  4. เลขประจำตัวคนประจำเรือ

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours