• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โทร 02-348-7000

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours