• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล

  • หน้าหลัก
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล

ตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล


สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โทร 02-348-7000

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
 

ความเสี่ยง
Risks

โปรแกรมตรวจแนะนำ
Program Suggested

ราคาปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)

ตรวจคัดกรองมะเร็ง (ญ )

Tumor marker (Female)

AFP, CEA, CA-125 (E0014)

2,425 2,180

ตรวจคัดกรองมะเร็ง (ช )

Tumor marker (Male

AFP, CEA, PSA (E0015)

2,425 2,180

ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี

Hepatitis B

HBsAg, Anti HBs, Anti HBc (E0016)

1,390 1,250

ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดซี

Hepatitis C

Anti HCV (E0017)

900 800

ประเมินความเครียด

Stress assessment

Stress Test (E0018)

600 540

ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
( ตรวจคัดกรองภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน, หัวใจโต,กล้ามเนื้อ หัวใจอ่อนแรง, ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว )

Assessment for coronary heart disease, cardiac hypertrophy, congestive heart failure, valvular heart disease

Exercise Stress Test (EST) (E0019)

Echocardiogram
(E0022)

3,500
 

4,000

3,150
 

3,600

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
(มีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัวหรืออายุ40 ปีขึ้นไป)

Family history of breast cancer
Female age 40 years and above.

Mammogram with Breast Ultrasound (C0033)

3,500 3,150

ตรวจช่องท้องส่วนบนด้วยเครื่องตรวจคลื่นความถี่สูง

ตรวจช่องท้องส่วนล่างด้วยเครื่องตรวจคลื่นความถี่สูง

ตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยเครื่องตรวจคลื่นความถี่สูง

Ultrasound Upper Abdomen (C0024)

Ultrasound Lower Abdomen (C0025)

Ultrasound Whole Abdomen (C0026)

2,400
 

2,200
 

4,200

2,160
 

1,980
 

3,780

การตรวจคัดกรองสภาพหลอดเลือดแดง

การประเมินความเครียดและตรวจคัดกรองสภาพหลอดเลือดแดง

การตรวจการไหลเวียนของเส้นเลือดแดงส่วนปลาย
APG (E0023)

APG + Stress Test (E0024)

ABI (E0025)
600

1,200

900
540

1,080

800

ตรวจความหนาแน่นของกระดูก

Bone Mineral Density (E0020) 3,000 2,700

ตรวจเลือดหาระดับวิตามินดี

Vitamin D level (E0026) 2,400 2,160

 

หมายเหตุ: ราคาที่แสดงในตารางนี้ มีผลเมื่อผ่านการเลือกโปรแกรมตรวจ H1 ,H2 ,H3 ,H4 ,H5 ,H6 ,H7 ,DM09 ,heart screening package มาแล้วเท่านั้น

Note: Prices shown in this table are effective only when programs are selected in conjunction with H1 ,H2 ,H3 ,H4 ,H5 ,H6 ,H7 ,DM09 ,heart screening package

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours