• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โปรแกรมตรวจสุขภาพช่วงวัย
ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
โปรแกรมเบาหวาน เบาใจ
การตรวจความทนทานต่อน้ำตาลกลูโคส
โปรแกรมดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยโภชนบำบัด
แพ็กเกจดูแลสุขภาพออนไลน์โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
เปิดบริการฟอกไตรอบพิเศษ 18.00-22.00 น.

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email