• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

3 เข็ม ราคา 1,900 บาท ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ฉีด 3 ครั้ง 0, 1, 6 เดือน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email