• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

  • หน้าหลัก
  • โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

GnRH Stimulation Test


ราคา 9,900 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000 ต่อ 3904 , 3905

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email