• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจพื้นฐาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจพื้นฐาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจพื้นฐาน

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000 ต่อ 2200 , 2210 , 2211

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email