• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

  • หน้าหลัก
  • บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000 ต่อ 2900 - 2902

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email