• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
2 เข็ม ราคา 4,400 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email