• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก

  • หน้าหลัก
  • โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก
โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก
โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก
ราคา 1,500 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000 ต่อ 3109

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email