• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

วัคซีน HPV (Gardasil) ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  • หน้าหลัก
  • วัคซีน HPV (Gardasil) ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
วัคซีน HPV (Gardasil) ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
วัคซีน HPV (Gardasil) ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

สำหรับเด็กอายุ 9-14 ปี และเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป


ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000 

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email