• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

รู้จักเทพธารินทร์

ประวัติโรงพยาบาลเทพธารินทร์

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญด้านเบาหวาน

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยังเป็นศูนย์ไทรอยด์แห่งแรกของประเทศไทย อ่านทั้งหมด...

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลเทพธารินทร์จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อ ภายในปี พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลเทพธารินทร์จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภายในปี พ.ศ. 2568อ่านทั้งหมด...

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email