• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  • อาคาร 1 ชั้น 9
  • จันทร์ - เสาร์ 06.00-18.00 น.
  • 02-348-7000

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours