• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  • อาคาร A ชั้น 9
  • จันทร์ - เสาร์ 06.00-18.00 น.
  • 02-348-7000 ต่อ 2900 , 2901 , 2902

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email