• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

คลินิกสุขภาพเท้า

คลินิกสุขภาพเท้า

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  • อาคาร B ชั้น 10
  • กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ ก่อนเข้ารับบริการ
  • 02-348-7000

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours