• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

คลินิกเท้าและการดูแลแผล

คลินิกเท้าและการดูแลแผล

โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์

  • อาคาร B ชั้น 10
  • กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ ก่อนเข้ารับบริการ
  • 02-348-7000 ต่อ 4002 , 4026

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email