• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์

ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  • อาคาร Lifestyle Building ชั้น 10
  • จันทร์ พุธ 08.00-17.00 น. ,อังคาร พฤหัส ศุกร์ เสาร์ - อาทิตย์ 08.00-16.00 น.
  • 02-348-7000

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours