• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ 10110

    • 02-348-7000
    • 02-249-8774
    • info@Theptarin.com
    • ตลอด 24 ชั่วโมง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email