• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา

  • คณะแพทย์
  • พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา
พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา

พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
12:00 - 18:00
08:00 - 16:00
12:00 - 18:00
08:00 - 16:00
-
-
08:00 - 16:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours