• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.สุภาภรณ์ สุรเกียรติชานุกูล

  • คณะแพทย์
  • พญ.สุภาภรณ์ สุรเกียรติชานุกูล
พญ.สุภาภรณ์  สุรเกียรติชานุกูล

พญ.สุภาภรณ์ สุรเกียรติชานุกูล

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:15
09:00 - 14:15
09:00 - 12:15
09:00 - 17:15
09:00 - 15:15
09:00 - 12:00
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours