• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.เทวินทร์ โกสิยตระกูล

  • คณะแพทย์
  • นพ.เทวินทร์ โกสิยตระกูล
นพ.เทวินทร์ โกสิยตระกูล

นพ.เทวินทร์ โกสิยตระกูล

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิทยานารีเวช (แพทยสภา)
  • Gynecologic Oncology, University of Mississippi, UNITED STATES
  • วุฒิบัตรผู้เชียวชาญสาขาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
16:00 - 19:00
-
16:00 - 19:00
-
08:00 - 09:00
00:00 - 00:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours