• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.ธวลิดา เวชชวณิชย์

  • คณะแพทย์
  • พญ.ธวลิดา เวชชวณิชย์
พญ.ธวลิดา เวชชวณิชย์

พญ.ธวลิดา เวชชวณิชย์

โรคผิวหนัง

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • International Laser Surgery Specialist License
  • แพทย์ด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัย สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัย สหรัฐอเมริกา
  • แพทย์ด้านผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย คุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น ( นักเรียนทุน )
  • แพทย์ด้านผิวหนัง เลเซอร์ศัลยกรรมความงาม สถาบันวิจัยเลเซอร์ทางการแพทย์ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ( นักเรียนทุน )
  • แพทย์ด้านศัลยกรรมความงามและแก้ไขโครงหน้า หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชา ศัลยกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย แห่งชาติเกาหลี ประเทศเกาหลี

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
10:00 - 12:00
-
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours