• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.ฉัตรทิพย์ ธรรมวิวัฒน์

  • คณะแพทย์
  • พญ.ฉัตรทิพย์ ธรรมวิวัฒน์
พญ.ฉัตรทิพย์ ธรรมวิวัฒน์

พญ.ฉัตรทิพย์ ธรรมวิวัฒน์

อายุรศาสตร์

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรติยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์ทั่วไป คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
09:30 - 14:00
09:30 - 14:00
-
09:30 - 14:00
09:30 - 14:00
09:30 - 14:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours