• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.วรวิทย์ กิตติภูมิ

  • คณะแพทย์
  • นพ.วรวิทย์ กิตติภูมิ
นพ.วรวิทย์ กิตติภูมิ

นพ.วรวิทย์ กิตติภูมิ

อายุรศาสตร์

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรติยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:30 - 15:00
08:30 - 15:00
08:30 - 15:00
08:30 - 15:00
-
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours