• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.วุฒิชัย แสงประกาย

  • คณะแพทย์
  • นพ.วุฒิชัย แสงประกาย
นพ.วุฒิชัย  แสงประกาย

นพ.วุฒิชัย แสงประกาย

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • Certificate of advance vascular and endovascular surgery (MUC Utrecht)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด (แพทยสภา)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship in vascular and endovascular surgery (UMC Utrecht), Netherlands

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
-
-
10:00 - 14:00
10:00 - 14:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours