• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง

  • คณะแพทย์
  • ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง
ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง

ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง

อายุรศาสตร์โรคไต

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา) พ.ศ. 2529
  • วุฒบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (แพทยสภา) พ.ศ.2537

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
-
-
10:30 - 11:30
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours