• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

 • คณะแพทย์
 • พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์
พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

ปริญญาบัตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมเฉพาะทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ Cardiac CT Core Lab, Harbor-UCLA Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์อนุสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง ประเทศไทย
 • Board of Cardiovascular Computed Tomography (CBCCT)
 • Level II ( Independent practitioners) verified by Society of Cardiovascular Computed Tomography

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
08:00 - 20:00
08:00 - 11:00
08:00 - 20:00
08:00 - 17:00
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours