• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

  • คณะแพทย์
  • พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • วุวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
08:00 - 20:00
08:00 - 11:00
08:00 - 20:00
08:00 - 17:00
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours