• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

นพ.วศิน พุทธารี

 • คณะแพทย์
 • นพ.วศิน พุทธารี
นพ.วศิน พุทธารี

นพ.วศิน พุทธารี

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ

หัตถการ

 • ฉีดสีและซ่อมแซมหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน
 • ตรวจกายวิภาคภายในของหลอดเลือดหัวใจด้วยอัลตราซาวด์และคลื่นแสงตัดขวาง
 • ตรวจสรีรวิทยาการไหลของเลือดผ่านรอยโรคในหลอดเลือดหัวใจ
 • เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติกผ่านสายสวน

ปริญญาบัตร

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอมมอรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยเอมมอรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการสวนหัวใจและหลอดเลือดและการขยายหลอด เลือดหัวใจด้วยบอลลูน มหาวิทยาลัยเอมมอรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอมมอรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์หัวใจ มหาวิทยาลัยเอมมอรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการสวนหัวใจและหลอดเลือดและการขยายหลอด เลือดหัวใจด้วยบอลลูน มหาวิทยาลัยเอมมอรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
17:00 - 18:00
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours