• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล

  • คณะแพทย์
  • นพ.เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล
นพ.เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล

นพ.เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์อนุสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
09:00 - 15:00
-
-
-
-
11:00 - 15:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours