• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

  • คณะแพทย์
  • ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์
ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ - โภชนวิทยา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • Endocrinology, University of Tennessee, สหรัฐอเมริกา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโภชนศาสตร์คลินิก, แพทยสภา, ไทย (University of Tennessee Center for Health Scicencs USA
  • Clinical Nutrition, Thai Medical Council, Thailand

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
18:00 - 20:00
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours