• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร

  • คณะแพทย์
  • ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร
ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร

ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • Residency training in Internal Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • Fellowship in Endocrinology, Diabetes and Metabolism Washington University School of Medicine, St.Louis, Missouri, U.S.A. (Mentor: Professor Philip E Cryer)
  • Certificate of Foreign Medical Graduate for Education in Medical Science
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาCertificate of Foreign Medical Graduate for Education in Medical Scienceขาอายุรศาสตร์ทั่วไป พ.ศ. 2530
  • Certificate of Fellowship in Endocrinology, Diabetes and Metabolism (Barnes Hospital and Washington University School of Medicine, St.Louis, Missouri, USA

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
-
-
-
09:00 - 12:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours