• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรม เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร ณ บริษัทกรีนสปอต

กิจกรรม เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร ณ บริษัทกรีนสปอต นางสาวบุญญริน ชาคริยานุกูล นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพและทีมงานไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรม "เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร" ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน บริษัท กรีนสปอต จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

กิจกรรม "เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร" มีจุดประสงค์เพื่อสร้างให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรอบรู้เรื่องอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NCDs Buster มุ่งส่งเสริมผลักดันการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email