• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรมให้ความรู้การดูแลด้านอาหารและโภชนาการ แก่พนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

กิจกรรมให้ความรู้การดูแลด้านอาหารและโภชนาการ แก่พนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) คุณสมศรี ชีววัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยคุณพงศธร จันทประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด นำทีมฝ่ายการตลาดร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่พนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม จำนวนกว่า 150 คน โดยมี ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย ผู้จัดการศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร รพ.เทพธารินทร์ ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กินอาหารให้เป็นยา” พร้อมกันนั้นในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากพญ.ทิพวัลย์ เจริญศุภผล ร่วมด้วย ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ และ พญ.ศรีเพชร กาญจนกีรณา คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ที่ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา
 

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email