• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรมโครงการ 90 Day-Challenge by Glucerna x TRH รุ่นที่ 2

กิจกรรมโครงการ 90 Day-Challenge by Glucerna x TRH รุ่นที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร รพ.เทพธารินทร์ จัดงาน Kick off กิจกรรมโครงการ 90 Day-Challenge by Glucerna x TRH รุ่นที่ 2/2 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โดยมีผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จากหลายๆ โรงพยาบาล ร่วมเรียนรู้เรื่องโรคเบาหวาน และการดูแลตนเอง ครอบคลุมมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหาร ผ่านกิจกรรม Cooking Class และ Workshop ต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงการออกกำลังกาย ก่อนที่จะได้รับการดูแลและติดตามผลด้านการควบคุมระดับน้ำตาลและน้ำหนักตัวกันอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 90 วัน โดยมีนักกำหนดอาหารเป็นโค้ชส่วนบุคคลให้ตลอดโครงการ

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email