• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรมโครงการ 90 Day-Challenge by Glucerna x TRH รุ่นที่ 1

กิจกรรมโครงการ 90 Day-Challenge by Glucerna x TRH รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดงาน Kick off กิจกรรมโครงการ 90 Day-Challenge by Glucerna x TRH รุ่นที่1/2 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์

โดยมีผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จากหลายๆ โรงพยาบาล พร้อมด้วยผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 ท่าน ร่วมเรียนรู้เรื่องโรคเบาหวาน และการดูแลตนเอง ครอบคลุมมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหาร รวมถึงการออกกำลังกาย ก่อนที่จะดูแลตนเองและติดตามผลด้านการควบคุมระดับน้ำตาลและน้ำหนักตัวกันอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 90 วัน

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email