• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร ณ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ.ชลบุรี

เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร ณ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ.ชลบุรี
นางสาวกมลวรรณ ดำรัตนมณี และ นางสาวณัฐชนา ปฐมเนติกุล นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพ และทีมงานไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรม "เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร" ให้กับหัวหน้างาน และพนักงาน บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัดนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566
 
กิจกรรม "เข้าครัวกับนักกำหนดอาหาร" มีจุดประสงค์เพื่อสร้างให้ผู้เข้าร่วมมีความรอบรู้เรื่องอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NCDs Buster ซึ่งมุ่งส่งเสริมผลักดันการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email