• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการเป็นแหล่งรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อเข้าฝึกงาน

ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการเป็นแหล่งรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อเข้าฝึกงาน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดยคุณธัญญา วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการสายงานการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ และ คุณดรรชนีพร พันตะพรหม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการเป็นแหล่งรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาลเข้าฝึกงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงานของนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันและหลากหลายสาขาการเรียน ทั้งกลุ่มงานคลินิกและกลุ่มงานสนับสนุน

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email