• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000
HA National Forum ครั้งที่ 23
คุณธารินทร์ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Synergy for Safety and Well-being ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองเฉพาะโรคเบาหวาน เมื่อปี พ.ศ. 2561 และครั้งนี้เป็นการได้รับการต่ออายุการรับรอง โดยมีผลการรับรองตั้งแต่ 4 มีนาคม 2565 ถึง 3 มีนาคม 2568

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email