• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นักศึกษาคณะคหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

นักศึกษาคณะคหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ศ. เกียรติคุณ นพ. เทพ หิมะทองคำ พร้อมด้วยดร. ปัทนภา ศรีชมเชย นำทีมให้การต้อนรับและแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้เป็นเบาหวาน ผ่านการทำงานร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพให้แก่นักศึกษาคณะคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรอาหารโภชนาการ และการกำหนดอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email