• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000
World Obesity Day 2023 โรงพยาบาลเทพธารินทร์จัดกิจกรรม ลดอ้วนไม่เหงา...บ้านเราช่วยกัน ในวันอ้วนโลก 4 มีนาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงของโรคอ้วน และกำลังใจที่สำคัญในการลดน้ำหนักคือบุคคลในครอบครัวต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนร่วมกัน

ซึ่งในงานดังกล่าวจึงเน้นให้ครอบครัวมาร่วมกิจกรรม อีกทั้งมีการเสวนาสาระความรู้ดีๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคอ้วนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงนักกำหนดอาหารวิชาชีพ และสาธิตการออกกำลังกาย สาธิตการทำอาหารสุขภาพ พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email