• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000
Hyperbaric Nursing Training 2566
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับ บริษัท เอชบีโอที จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Hyperbaric Nursing Training Course เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำ , การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง (HBOT) , ห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงชนิดคนเดียว (monoplace chamber) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาศักยภาพบุคคล ในการควบคุมการทำงานของห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงชนิดคนเดียวได้
 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีคลินิกเวชศาสตร์ไฮเปอร์แบริค โดยใช้เครื่องไฮเปอร์แบริค (HBOT) ในการเพิ่มออกซิเจนแรงดันสูง เป็นวิธีการรักษาโดยให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100 % และรักษาผู้ป่วยแผลหายยาก , แผลเบาหวาน , เนื้อเยื่ออ่อนตายจากการฉายรังสี , การสูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน เป็นต้น

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email