• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

เทศกาลแห่งความรัก 2023

เทศกาลแห่งความรัก 2023 ในนามของผู้บริหารโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ขอส่งมอบความรักและความห่วงใยให้กับลูกค้า และพนักงาน ด้วยการมอบของขวัญแทนความรักเนื่องในเทศกาลแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์นี้

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email