• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เยี่ยมตรวจ รพ.เทพธารินทร์

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เยี่ยมตรวจ รพ.เทพธารินทร์ ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมตรวจ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบการโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email