• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 6 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรม
เรื่องเท้าเบาหวาน และเยี่ยมชมการทำงานของคลินิกสุขภาพเท้า โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดยมี พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานการแพทย์
ดร.ภูวสิทธิ์ กลิ่นอุบล ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้า (โพไดอะทริสต์) ภก.จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์ หัวหน้าคลินิกสุขภาพเท้า และทีมงาน ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

การดูแลรักษาเท้าเบาหวานในประเทศไทยเริ่มต้นที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และคลินิกสุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2542
ให้บริการดูแลรักษาและป้องกันแผลเบาหวานที่เท้า รวมถึงแก้ไขป้องกันทุกปัญหาของสุขภาพเท้า

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email