• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นศ.ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าฝึกงานด้านโรคเบาหวานและการควบคุมน้ำหนัก

นศ.ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าฝึกงานด้านโรคเบาหวานและการควบคุมน้ำหนัก นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร (นานาชาติ) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จากประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา เข้าฝึกงาน
ด้านโรคเบาหวานและการควบคุมน้ำหนัก ณ ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ระหว่างวันที่ 6 ธ.ค. 2565 - 6 ม.ค. 2566


โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นต้นแบบการดูแลเบาหวานแบบสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งนักกำหนดอาหารเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะต้องดูแล
เรื่องผลกระทบทางคลินิกของอาหารกับโรค ยังต้องดูแลเรื่องการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนไลฟ์ไตล์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้อาหารเป็นยาในการดูแลสุขภาพ
ได้อย่างมีความสุข ได้ผลยั่งยืน

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email