• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

อบรมเชิงปฎิบัติการ “เบาหวาน ในกลุ่ม LGBTQIs”

อบรมเชิงปฎิบัติการ “เบาหวาน ในกลุ่ม LGBTQIs”   พว.หรรษมน ประสาทแก้ว ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่แกนนำด้านสุขภาพของกลุ่ม LGBTQIs
จำนวน 50 คน

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อในประชากรกลุ่มความหลากหลายทางเพศ หัวข้อ “เบาหวาน ในกลุ่ม LGBTQIs”
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงแรมเดอะพันธุ์ทิพย์ โฮเทล ลาดพร้าว แบงค็อก จัดโดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการมีจุดประสงค์เพื่อสร้างให้ชุมชนความหลากหลายทางเพศมีความรอบรู้และทักษะการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลผ่านการบรรยาย ได้ฝึกปฏิบัติ
ประเมินความเสี่ยงเบาหวานให้ตนเอง และได้รับการเจาะปลายนิ้วเพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือดขณะไม่งดอาหาร

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email