• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ ในการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ ในการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม นพ.ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรม ดิ เอมเอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

บันทึกข้อตกลงนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงหัตถการเส้นเลือดและหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้กับผู้ประกันตนทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่มกราคม - มิถุนายน 2566

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email