• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

Healthy Eating ในโครงการ Health Promotion Innovation Accelerator Program 2022

Healthy Eating ในโครงการ Health Promotion Innovation Accelerator Program 2022 คุณหฤทัย ใจทา นักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการเชิงประเด็น healthy eating ในโครงการ Health Promotion Innovation
Accelerator Program 2022 จัดโดยสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส. ร่วมกับ innowhale เครือข่ายนวัตกรรมรุ่นใหม่ เพื่อเฟ้นหาและสนับสนุนนวัตกรรมสร้างเสริม
สุขภาพที่สามารถต่อยอดขยายผลในวงกว้างได้ ณ​ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565


โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ทำงานด้านการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ทั้งเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อการควบคุมและป้องกันโรค NCDs ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528
     
               

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email