• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานของผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานของผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
ทีมงานผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานของผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (Certified Diabetes Educator, CDE)
จัดโดย สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

ผลงานส่งประกวดเป็นเรื่องเล่าหัวข้อ "Perspective of CGM from CDE Experience" ถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ของความพยายามนำเอาเทคโนโลยี
การวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่องมาใช้เพื่อการควบคุมเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวาน

Certified Diabetes Educator หรือ CDE คือ การรับรองความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ "ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน" โดยสมาคม
ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

ปัจจุบันโรงพยาบาลเทพธารินทร์มีทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ผ่านการรับรอง CDE จำนวน 10 คน
 

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email