• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสาธารณสุข นักโภชนาการ นักรังสีเทคนิค รวม 30 ท่าน นำโดย นพ.เชาวกิจ ศรีเมืองวงศ์ รองผู้อำนวยการ   โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก เข้าร่วมดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานป้องกันและระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และ โรงพยาบาลพุทธชินราช มีความสัมพันธ์อันดีและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงกิจกรรมเครือข่ายเบาหวาน เพื่อร่วมกันพัฒนา  การดูแลแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นกระบวนการสร้างความสามารถในการดูแลตนเองให้กับผู้เป็นเบาหวาน ต่อเนื่องมากว่า 15 ปี

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email